ΚίναΟαέραςσυμπιεστώνR22 5 hpδρόσισετοψυγείονερούμετηδεξαμενή52 l

ΟαέραςσυμπιεστώνR22 5 hpδρόσισετοψυγείονερούμετηδεξαμενή52 l

Βάρος(κλ):: 180
Ψυκτικήουσία: R22 / R404A
Χρώμα: μπλε
8惠普ΚίναβιομηχανικόψύξηςψυγείονερούεξοπλισμούR22 2.2千瓦βιομηχανικό

8惠普βιομηχανικόψύξηςψυγείονερούεξοπλισμούR22 2.2千瓦βιομηχανικό

Βάρος(κλ):: 250
Χρώμα: άσπρος)
Τάση:: 380 v 50赫兹
Κίνα15惠普δροσισμένεςνερόσυμπυκνώνονταςμονάδεςR404Aψύξης

15惠普δροσισμένεςνερόσυμπυκνώνονταςμονάδεςR404Aψύξης

Βάρος(κλ): 400
Ψυκτικήουσία: R22 / R404A
Τάση: 380 v 50赫兹
50惠普Κίναβιομηχανικόδροσισμένοαέραςψυγείογιατοσχήμαεγχύσεωνανεμιστήρωνεξωθητών

50惠普βιομηχανικόδροσισμένοαέραςψυγείογιατοσχήμαεγχύσεωνανεμιστήρωνεξωθητών

Βάρος(κλ):: 1500
Τάση: 380 v 50赫兹
Ψυκτικήουσία:: R22 / R404A
惠普Κίνα3δροσισμένεςνερόσυμπυκνώνονταςμονάδεςερμητικήσυμπυκνώνονταςμονάδαR404A

3 hpδροσισμένεςνερόσυμπυκνώνονταςμονάδεςερμητικήσυμπυκνώνονταςμονάδαR404A

Τάση:: 380 v 50赫兹
Ψυκτικήουσία:: R22 / R404A
Βάρος(κλ):: 150
Κίνα30惠普δροσισμένηνερόσυμπυκνώνονταςμονάδαψύξηςτύπωνπαραθύρωνμονάδων

30惠普δροσισμένηνερόσυμπυκνώνονταςμονάδαψύξηςτύπωνπαραθύρωνμονάδων

Όρος: Νέος
Μετά από τη ηρεσ ξο σιοδ η ζ τη η η:: 起源于起源于Σε απευθε ε η υπο η
Θέσηαιθουσώνεκθέσεως:: Κανένας
ΚίναΠιόψυχρήημιερμητικήμηχανή2 hpκρύουαέρασυμπιεστώνκρύουαέρα

Πιόψυχρήημιερμητικήμηχανή2 hpκρύουαέρασυμπιεστώνκρύουαέρα

Εφαρμόσιμεςβιομηχανίες:: Ξενοδοχεία,καταστήματαενδυμάτων,καταστήματαεπισκευήςμηχανημάτων,τρόφιμα&εργοστάσιοποτών,αγ
Θέσητοπικήςυπηρεσίας:: Κανένας
Τηλεοπτικήεξερχόμενος-επιθεώρηση:: Μηδιαθέσιμος)
ΚίναKUB1000δροσισμένεςνερόσυμπυκνώνονταςμονάδεςψυγείαψύξηςψυγείωννερού10 hp

KUB1000δροσισμένεςνερόσυμπυκνώνονταςμονάδεςψυγείαψύξηςψυγείωννερού10 hp

Όρος: Νέος
Μετά από τη ηρεσ ξο σιοδ η ζ τη η η:: 起源于起源于Σε απευθε ε η υπο η
Θέσηαιθουσώνεκθέσεως:: Κανένας
ΚίναΒιομηχανικήδροσισμένηαέραςπιόψυχρήψύξησυμπιεστών6惠普

Βιομηχανικήδροσισμένηαέραςπιόψυχρήψύξησυμπιεστών6惠普

Όρος:: Νέος
Μετά από τη ηρεσ ξο σιοδ η ζ τη η η:: 起源于起源于Σε απευθε ε η υπο η
Θέσηαιθουσώνεκθέσεως:: Κανένας
ΚίναKUB800δροσισμένεςνερόσυμπυκνώνονταςμονάδεςψυγείοεπίδειξης8惠普

KUB800δροσισμένεςνερόσυμπυκνώνονταςμονάδεςψυγείοεπίδειξης8惠普

Όρος: Νέος
Μετά από τη ηρεσ ξο σιοδ η ζ τη η η:: 起源于起源于Σε απευθε ε η υπο η
Θέσηαιθουσώνεκθέσεως: Κανένας
1 2 3.